Project Description

Zmierzając z Piecek w kierunku Pisza natkniemy się na interesującą enklawę Puszczy Piskiej jaką jest Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie.

To tutaj na terenie kilkudziesięciu hektarów poznawać można nie tylko rodzime zwierzęta ale również takie pochodzące z Syberii czy Dalekiego Wschodu.

Z powodów technicznych zwiedzanie parku odbywa się z przewodnikiem. Pomimo względów bezpieczeństwa przewodnik zapewnia również oprawę teoretyczną wycieczki, tłumacząc biologię poszczególnych gatunków oraz potrzebę ochrony ginących gatunków jak wilk, ryś, głuszec czy jarząbek.

Opiekunom parku od lat udaje się z sukcesem proces naturalnego rozmnażania różnych gatunków, co świadczy o właściwym ich utrzymaniu w warunkach bardzo zbliżonych do naturalnych.

W okresie letnim Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie otwarty jest dla zwiedzających od godziny 09:30 do godziny 18:00.